Tư vấn, hỗ trợ vay tiền nhanh

Tư vấn, hỗ trợ vay tiền nhanh trong ngày với lãi suất cạnh tranh, hồ sơ, thủ tục đơn giản

Thủ tục cho vay tiêu dùng cá nhân

Thủ tục cho vay tiêu dùng cá nhân là bằng bảng lương
Thủ tục vay vốn cá nhân + Bản sao bảo hiểm nhân thọ (không quá 15 năm kể từ ngày phát hành)
+ Bản sao sổ hộ khẩu
+ Tờ lưu trú tạm trú KT3 / KT4 từ 6 tháng trở lên (Đối với khách hàng không ở trong hộ gia đình)
+ Bản sao hợp đồng lao động hoặc giấy nhận
+ Bản khai tài khoản của ngân hàng trong 3 tháng gần nhất (có đóng dấu của ngân hàng phát hành); Hoặc bảng lương của ngân hàng và biên chế 3 tháng gần đây nhất (đóng dấu của công ty)
+ Bản sao giấy tờ chứng minh thu nhập khác (nếu có) + 01 ảnh 3 × 4.
+ Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày phát hành)
+ Bản sao sổ hộ khẩu
+ Tờ lưu trú tạm trú KT3 / KT4 từ 6 tháng trở lên (Đối với khách hàng không ở trong hộ gia đình)
+ Bản sao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
+ Bản sao 2 hoá đơn thanh toán gần nhất
+ Bản sao hợp đồng lao động, giấy tờ kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu có).

Thủ tục cho vay tiêu dùng cá nhân theo giới hạn thẻ tín dụng

+ Ảnh 4x6
Bản sao hợp lệ của ID hợp lệ (dưới 15 năm)
+ Bản sao sổ hộ khẩu
+ Tờ lưu trú tạm trú KT3 / KT4 từ 6 tháng trở lên (Đối với khách hàng không ở trong hộ gia đình)
+ Sao chép thẻ tín dụng phía trước
+ Bản sao kê khai trong 3 tháng cuối của giao dịch thẻ tín dụng hoặc 01 tháng nếu phát hành thẻ tín dụng mới
Bản sao hợp đồng lao động (Thời hạn hợp đồng lao động tối thiểu 1 năm) hoặc giấy phép kinh doanh Tổ chức

Cho vay tiêu dùng cá nhân theo hoá đơn điện

+ CMND (hoặc bản gốc)
+ 01 ảnh 3 × 4 hoặc 4 × 6
+ Sổ hộ khẩu (hoặc quét bản chính) của toàn bộ cuốn sách. Nếu người đi vay không có địa chỉ như trong sổ thường trú, xin vui lòng nộp đơn xin cấp thị thực tạm trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú.
+ Hóa đơn điện nhân danh của khách hàng trong 3 tháng qua
+ Đơn xin vay vốn dưới hình thức thủ tục vay vốn của ngân hàng để mua các khoản cho vay cá nhân và kế hoạch trả vốn vay (theo mẫu của Ngangnhang
Văn bản pháp luật (CMT, HKTT / KT3, ĐKKH ...)
Hồ sơ liên quan đến thế chấp / bảo lãnh
Tài liệu liên quan đến mua xe (SC, tiền đặt cọc xe)
Bằng chứng tài liệu về việc hoàn trả nợBank khi chuyển khoản tiền lương lên đến 500 triệu không cần tài sản thế chấp không bảo lãnh của đơn vị kinh doanh. Với lãi suất cực thấp từ 0,85% / tháng. Thời gian giải ngân trong 2 ngày làm việc. Sản phẩm cho vay dành cho khách hàng làm việc với mức lương 5 triệu đồng / tháng và hợp đồng lao động 12 tháng và sống tại Hà Nội.